Wie gebruiken een vertaalmachine nou eigenlijk

Het woord 'vertaalmachine' is langzamerhand een ingeburgerde term geworden voor het vertalen van teksten door een computer. Het is eigenlijk raar want de letterlijk engelse vertaling is translation machine, een woord dat totaal niet gebruikt wordt in het Engels.

Uit de bezoekers statistieken blijkt dat er tijdens schooluren relatief veel bezoekers vanuit onderwijsinstellingen komen. De grootste groep gebruikers zijn dus blijkbaar scholieren en studenten.

Natuurlijk weet iedereen dat vertaal machines moeite hebben met het vertalen in de goede vorm. Vooral met langere teksten is het onmogelijke om de letterlijke vertalingen over te nemen als scholier.

Ondanks dat het niet perfect vertaald wordt, is de context van de vertaalde tekst wel duidelijk. Dit wordt als basis genomen voor de vertaling die de scholieren moeten maken voor het van Duits of Frans.

 

Tijdwinst door een vertaalmachine

Het gebruik maken van een vertaal machine maakt het vertalen van teksten van Duits naar Nederlands vooral sneller en makkelijker. Het is niet per definitie beter dan werken zonder de vertaalmachines.

Als je een taal moeilijk vindt kost het heel veel tijd om alle woorden eerst te vertalen en deze dan ook nog in de goede vorm te zetten. Je moet eerst nadenken over het woord, de tijdsvorm, werkwoordsvormen, meervoud of enkelvoud. Dit moet je vaak opzoeken in boeken of online.

Daar zit de winst van een vertaal met een computer. Woorden, dus ook de moeilijke, worden voor 80~90% goed vertaald en het scheelt dus veel zoekwerk in de boeken. Ook is de context van een lager stuk tekst vaak wel duidelijk waardoor je slechts nog alles dient te herschrijven.

Het succes van de vertaalmachines is dus wel goed te verklaren. Het is makkelijker een stuk tekst herschrijven in het Nederlands, dan een tekst vreemd taal door te nemen en deze zelf vrij te vertalen.